Usługi

Oferujemy Państwu wykonanie

Instalacje centralnego ogrzewania:

 • grzejnikowe w systemach tradycyjnych oraz rozdzielaczami
 • podłogowe
 • ogrzewanie powietrzne – nagrzewnice
 • kolektory słoneczne
 • pompy ciepła

Instalacje i sieci zewnętrzne:

 • przyłącza wodociągowe
 • kanalizacyjne
 • gazowe

Instalacje zbiornikowe na gaz płynny

 • instalacje odwadniające (deszczówka, drenaże)
 • instalacje nawadniające
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków i szamb

Instalacje wodno-kanalizacyjne:

 • instalacje wodne (wszelkimi systemami dostępnymi na rynku)
 • montaż różnego rodzaju urządzeń sanitarnych
 • montaż podgrzewaczy wody pojemnościowych, przepływowych
 • montaż hydroforów, pomp
 • kolektory słoneczne do wspomagania ciepłej wody użytkowej
 • przyłącza do budynków, uzbrojenie terenu w sieć wodno-kanalizacyjną
 • montaż zbiorników-szamba, separatory oleju, tłuszczów
 • montaż oczyszczalni ścieków
 • montaż przepompowni ścieków

Instalacje gazowe:

 • na gaz ziemny, propan i inne gazy palne
 • możliwość wykonania instalacji alarmowo-zabezpieczającej przed wyciekami gazu
 • uprawnienia do odbioru instalacji w Zakładzie Gazowniczym
 • okresowe badanie techniczne instalacji gazowych – protokoły szczelności

Kotłownie:

 • urządzenia na gaz ziemny i płynny, na olej opałowy, elektryczne, na paliwo stałe – dobór marki i typu urządzeń
 • montaż „pomp ciepła” z różnymi źródłami ciepła ( wymienniki poziome i pionowe, powietrzne) możliwość współpracy z kolektorami słonecznymi i innymi alternatywnymi ekologicznymi źródłami ciepła
 • wybór i montaż systemu oraz typu sterowania (automatyka)
 • konserwacja i serwis (czyszczenie kotłów gazowych)
 • montaż kominów systemowych zewnętrznych i wewnętrznych

Instalacje centralnego odkurzacza

Biały montaż

Instalacje sprężonego powietrza