Instalacje WOD-KAN, C.O, GAZ

Wykonujemy kompleksowo usługi montażu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ogrzewania podłogowego, instalacji zimnej i ciepłej wody cyrkulacji, instalacji kanalizacyjnej, systemów kominowych, kotłowni gazowych, olejowych stałopalnych, kominków z płaszczem wodnym oraz systemów solarnych w domach jednorodzinnych. Wykonujemy również usługi związane z montażem instalacji i urządzeń gazowych. Instalacje wykonujemy z rur stalowych jako spawane lub skręcane albo z rur miedzianych łączonych lutem twardym. Po wykonaniu, instalacje poddajemy głównej próbie szczelności i wytrzymałości używając to tego próby szczelność.

Podstawowe usługi z zakresu instalacji gazowych:

  • montaż instalacji gazowych w domach jednorodzinnych,
  • montaż instalacji gazowych w zakładach, budynkach użyteczności publicznej itp.,
  • montaż instalacji gazowych zasilających inne urządzenia grzewczo-wentylacyjne klimatyzacyjne urządzenia grzewcze, palniki , urządzenia technologiczne
  • montaż gazomierzy dla dzierżawców w obiektach handlowych i przemysłowych